Deltavision er et dedikeret og dynamisk IT-konsulenthus, der leverer konsulentydelser, softwareudvikling og business intelligence - forretningsanalyse.

Rådgivning og konsulentbistand - baseret på standardløsninger eller specialudvikling

Vi tilbyder rådgivning og konsulentbistand i forbindelse med små som store IT-projekter.

Vores primære kompetencer er rettet mod software udvikling - hvad enten der er tale om løsninger til Windows-, web eller apps.

Vi tilbyder konsulentbistand inden for følgende områder:

Microsoft Visual Studio - Udviklingsplatform der anvendes til udvikling af specialiserede løsninger.

Microsoft SharePoint - Webbaseret løsning til vidensdeling og strukturering af viden på tværs af IT-systemer, afdelinger og medarbejdere. SharePoint er en standardløsning fra Microsoft, der kan tilpasses den enkelte virksomhed.

Microsoft Dynamics CRM - Salgs- og markedsføringsredskab, der hjælper med at håndtere og dokumentere eksempelvis aftaler, salgsplaner og status i forhold til virksomhedens kunder. CRM er en standardløsning fra Microsoft, der kan tilpasses og videreudvikles til virksomheden.

Microsoft SQL Server Analysis Services - Værktøj til at strukturere og klargøre analytiske data til brug for business intelligence.

Infoborger by Deltavision

Borgeradgang gjort enkelt
Ofte findes informationer om borgere i en lang række forskellige fagsystemer. Det vanskeliggør for borgeren, pårørende og personale, at skabe overblik over disse informationer.

Det gør Infoborger noget ved...
Infoborger er en webbaseret løsning, der gør det muligt for borgere, pårørende og personale i kommuner og regioner, at få adgang til sager, journaler og dagbøger relateret til en givet borger, uanset hvilket system, der indeholder informationerne.

Borgeren
Får adgang til egne informationer, der findes i de fagsystemer, som myndigheden anvender. Infoborger giver desuden borgeren mulighed for at kommunikere med fagsystemerne via dagbøgerne.

Den pårørende
Ønsker at følge med i dagligdagen for et familiemedlem, der eksempelvis bor på en institution eller modtager et andet form for tilbud. Infoborger giver den pårørende mulighed for at kommunikere med fagsystemerne via dagbøger.

Personalet
Har behov for at tilgå informationer omkring borgeren, enten fra arbejdspladsen eller når de er på besøg hos borgeren. Infoborger giver personalet mulighed for at kommunikere med fagsystemernes journaler og dagbøger.

Produktblad på Infoborger

Om os...

Vi har gennem mere end 20 år udviklet høj faglig kompetence specifikt inden for IT til det socialfaglige område. Vi har stor erfaring inden for udvikling og vedligeholdelse af journalsystemer, samt Business Intelligence indenfor det socialfaglige område.

Deltavision besidder høj faglig kompetence i forbindelse med strukturering, sikring og bearbejdning af informationer og personfølsomme data hos både kommuner, regioner og private aktører.

Hos Deltavision betragtes integration og snitflader mellem IT-systemer som en nødvendig og naturlig del af hverdagen. Her kan vi bidrage med både know-how, konsulentbistand og udvikling af software.

  • Support Center
  • Fjernsupport
  • Online-møde